برچسب ها - ترور،ترور آمیراحمد،عدل هاشمی،تابناک کهگیلویه و بویراحمد