طی احکامی جداگانه از سوی مدیر بهره برداری شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد، سالار محمد پور بعنوان سرپرست ناحیه گاز شهرستان لنده و خسرو آریتی بعنوان سرپرست شرکت گاز ناحیه شهر سوق منصوب شدند.
 
به این ترتیب محمد پور جایگزین آریتی در لنده و آریتی جایگزین محمدپور در سوق شد.